نایلون گلخانه ای

نایلون گلخانه تهران

همه ی پوشش هایی مانند فیلم های پلی اتیلن و فیلم های دیگر که برای گلخانه ها استفاده می شوند باید هه ی خصوصیات و ویژگی های یک پوشش خوب برای گلخانه را داشته باشند و مقاومت کافی در برابر وزش باد،دمای زیرنقطه انجماد و تابش اشعه uv را داشته باشند.انتخاب نمودن یک فیلم مناسب شیوه و روال ساده ای نیست و باید همه ی عوامل ارزیابی شود و مورد بررسی قرار بگیرد تا محافظت از محصولات ضمانت شود.مقاومت در برابراشعه uv در زمستان و یا ازطریق چند سال کار و خدمت آسیبی کلی به فیلم می رساند و به طور کلی فیلم ها را می توان به درجات مختلف تقسیم بندی نمود و نسبت به مکان جغرافیایی که در آن استفاده می شود برای دوره تقریبی از زمان باید به کار برده شوند. استفاده از فیلم های بدون تثبیت کننده uv محصولات را درمعرض خطر قرارمی دهد.

مرکز فروش نایلون گلخانه ای در تهران

استفاده نمودن از فیلم های چند لایه ای با ضخامت 300-200 میکرون برای گلخانه ها توصیه می شود درصورتی که فیلم های 150 میکرون با ضخامت کمتر مناسب نمی باشند.این فیلم ها در بادهای قوی وتحت بارهای برف دوام و پایداری بیشتری دارند که این به دلیل ساختار خوب ومحکم آن ها است.

نایلون گلخانه ای از نوع پلی اتیلن سبک و دارای افزودنی های مختلف برای بهره وری بیشتر است ، بر اساس نیاز درخواست کننده می توان از انواع مختلف افزودنی ها استفاده کرد به طور مثال یکی از پرکاربرد ترین نمونه های افزودنی اشعه ماوراء بنفش (UV) است که به نایلون uv گلخانه نیز معروف است.